Aanbod

Welkom…

…op de website van Uit de oude Tuinkamer, sinds 2002 een kleinschalig centrum voor supervisie en nascholing in de GGz. En sinds 2017 tevens praktijk voor psychotherapie.
Alle activiteiten gebeuren in samenwerking met een netwerk van ervaren en professionele partners, waardoor ik hoop dat Uit de oude Tuinkamer u de best denkbare kwaliteit kan bieden.

Therapie, les- of supervisie geven – ik doe het even graag. Want het draait om hetzelfde: een veilig klimaat creëren waar nieuw gedrag, nieuwe gevoelens of nieuwe ideeën kunnen groeien. En dat doe je samen.
Afspraken kunnen zowel online als live plaatsvinden.

Op deze website vindt u veel informatie over het aanbod, de achtergrond, de wachttijd en de tarieven van Uit de oude Tuinkamer. Mochten er nog vragen overblijven, dan hoor ik graag van u via het contactformulier.
Met vriendelijke groet,

Rob Stoffer

De naam Uit de oude Tuinkamer verwijst naar een uitgaande beweging en daarmee op tweeërlei wijze naar de achterliggende filosofie.
Allereerst heeft kennisoverdracht in een aantal gevallen meer en langduriger resultaat wanneer deze op uw werkplek geschiedt. Daarnaast levert het in de regel een aanzienlijke tijd- en kostenbesparing voor de deelnemers op.
Op de tweede plaats vat ik de term kennisoverdracht serieus op: vanaf het begin wordt met u overlegd welke vorm en duur de bemoeienis moet hebben om u bij afsluiting tevreden op de samenwerking te doen terugzien. Ik hecht er aan dat de kennisoverdracht op een voor u plezierige manier verloopt en beklijft, maar evengoed dat u zo snel mogelijk zelfstandig weer verder kunt. In die betekenis zie ik u net zo graag (tevreden!) gaan als komen…
En datzelfde geldt voor psychotherapie: kort als het kan, lang als het moet – maar altijd in nauw overleg met u of de behandeling nog genoeg rendement biedt.

Lees meer