Consultatie

Consultatie

Uit de oude Tuinkamer biedt verschillende vormen van consultatie, alle vanuit de klassieke opvatting: een intercollegiaal overleg, bedoeld om de consultatievrager te helpen om binnen zijn/haar eigen beroepsmatig potentieel oplossingen te vinden voor een problematische situatie. Collegialiteit en autonomie van de consultatievrager staan dus voorop.
Ook hier vindt u de filosofie van Uit de oude Tuinkamer terug: de consultatie kan plaatsvinden op onze locatie, maar tevens op uw werkplek. En zij is er op gericht dat u zo snel mogelijk weer tevreden zelfstandig verder gaat.

Individuele consultatie

Dit is de meest gebruikelijke vorm van consultatie, waarbij een professional zich vanwege een technisch, moreel of emotioneel dilemma wendt tot een collega met de vraag om hulp bij verduidelijking van eigen motieven of keuzes. Vaak is het probleem (nog) niet zo concreet als voornoemd en kan de professional alleen maar melden ‘vast te zitten’. Het consultatieproces is bedoeld om de consultatievrager te helpen ontdekken door welke factoren zijn/haar ‘gereedschapskist’ op slot is komen te zitten, waarna de oplossing zich veelal zelf wijst.
Individuele consultatie beslaat meestal één tot drie gesprekken per vraag.

Systeemconsultatie

Het kan voorkomen dat consultatievrager en -gever in het eerste gesprek overeen komen dat een sessie samen met de patiënt of het systeem rond wie de vraag zich afspeelt, de beste vorm is om de consultatievrager te helpen weer zelfstandig verder te kunnen.
In zo’n geval vindt zorgvuldig vooroverleg plaats over de context en introductie van de sessie omdat succes van een dergelijke consultatie de professionele uitstraling van de consultatievrager moet ondersteunen en niet die van de consultatiegever. Daarnaast blijft de consultatievrager vrij in en verantwoordelijk voor zijn/haar professionele keuzes en handelen.
Deze vorm wordt weer afgesloten met een gesprek tussen consultatievrager en -gever, waardoor hij drie tot vijf gesprekken per vraag beslaat.

Lees meer