Supervisie

Supervisie

Soorten en maten

Uit de oude Tuinkamer biedt behandelsupervisie in het kader van de opleidingen tot Gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater.
Daarnaast superviseer ik regelmatig collega’s in trajecten van verschillende lengte, afhankelijk van de vraag. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van een specifieke methode of het vergroten van professionele effectiviteit en zelfvertrouwen in de solopraktijk.
Als blijkt dat ik aan uw specifieke wens niet kan voldoen, breng ik u desgewenst in contact met een daartoe meer geschikte supervisor.

Plezierig leerklimaat

Uit de oude Tuinkamer kent diverse vormen van supervisie. Maar ik werk vanuit de ervaring dat het wat ondergeschikt is aan het hoe: een leerproces levert des te meer rendement op wanneer het leerklimaat plezierig is. Daarbij staan collegialiteit en interactief leren voorop, hetgeen uiteraard niet betekent dat verschillen in ervaring worden verbloemd of de kwaliteit van de inhoud wordt verwaarloosd. Tijdens de supervisie is voortdurend aandacht voor uw individuele leerstijl.

Elk supervisiecontact begint met een kennismaking waarbij uw leerdoelen en wensen centraal staan. Supervisie kan plaatsvinden individueel – online of live – maar ook in klein groepsverband.

Lees meer