Therapie

Therapie

Meer…

Sinds Uit de oude Tuinkamer in 2002 werd opgericht, bestonden de activiteiten vooral uit nascholing en supervisie.
Het doet mij een enorm plezier dat ik sinds 2017 ook therapie aanbied, waarbij ik opnieuw deel uitmaak van een groep partners met diverse specialisaties, in dit geval Het Huis voor Psychotherapie. We werken deels op een gemeenschappelijke locatie in Utrecht en hebben onderling overleg en korte lijnen.
Ook hier geldt: als u en ik denken dat u elders beter geholpen bent, dan kan ik indien mogelijk u daartoe adviseren en helpen zo snel mogelijk bij de juiste therapeut te komen.

wachttijd

Ik kan op dit moment geen nieuwe aanmeldingen aannemen.
Zodra deze aanmeldingenstop wordt opgeheven, wordt u via de website geïnformeerd.
Als op u termijn geen geschikte behandelaar vindt, kunt u overwegen om uw zorgverzekeraar te vragen om wachtlijstbemiddeling.

Aanbod

U kunt bij Uit de oude Tuinkamer terecht met stress- of somberheidsklachten die het gevolg zijn van psychotrauma’s, van andere nare levensgebeurtenissen of van persoonlijkheidsproblematiek.
Ik heb veel ervaring met behandelingen met EMDR en met korte of langerdurende integratieve psychotherapie, grotendeels op psychodynamische basis. De behandeling kan zowel online als live plaatsvinden.
Mijn hulp is niet toereikend bij ernstige agressieproblemen of verslaving, bij suïcidaliteit, eetstoornissen, psychotische klachten of als u al diverse vergeefse behandelingen achter de rug hebt.
De praktijktijden betreffen maandag t/m donderdag – ‘s ochtends en begin van de middag.

LEErTHERAPIE

Als u in opleiding bent tot psychotherapeut, verpleegkundig specialist, klinisch psycholoog,  psychiater – of anderszins waarbij leertherapie onderdeel is van uw opleiding – dan kunt u bij mij terecht voor leertherapie op psychodynamische basis.
Ook leertherapie kan zowel online als live plaatsvinden.

privacy

Alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling worden opgeslagen en beheerd volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ik heb beroepsgeheim en de uitwisseling van gegevens met derden valt dan ook onder strikte – mede door de Beroepscode voorgeschreven – beperkende voorwaarden, waaronder op de eerste plaats uw schriftelijke toestemming en uw recht op informatie.
Zie voor verdere informatie over beheer en uitwisseling van uw gegevens de Privacyverklaring.

Tevredenheid en kwaliteit

Ik bespreek regelmatig met u of de behandeling en de samenwerking naar wens zijn en of er verbetering optreedt in uw situatie.
Daarnaast krijgt u periodiek een vragenlijst toegezonden die uw klachten en uw welzijn meet. Na invulling wordt deze door mij gelezen en aan uw dossier gekoppeld. Op deze manier hebben we een extra check of de therapie behulpzaam is. Dit systeem heet Routine Outcome Monitoring (ROM) en ook daarmee voldoet Uit de oude Tuinkamer aan de landelijke kwaliteitseisen.
Zo kijken we samen regelmatig naar de vorderingen en de samenwerking. Het is van groot belang dat u daar uw mening laat horen, ook – en juist – als u niet tevreden bent. In het laatste geval kijken we hoe we dat zo goed mogelijk kunnen oplossen. Als u daar met mij niet uit komt, kunt u overwegen om u te wenden tot een Geschillen- of Klachtencommissie.
Uit de oude Tuinkamer beschikt over een Kwaliteitsstatuut en is aangesloten bij een Geschillencommissie.

Kosten

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, kunt u pas ingeschreven worden na het toezenden van de verwijzing van uw huisarts. U wordt verzocht om bij de eerste afspraak uw identiteitsbewijs en uw zorgpas mee te nemen.
Ik werk zonder contracten met zorgverzekeraars. Dat betekent dat de facturering en betaling tussen u en mij plaatsvindt en uw vergoeding van de kosten afhangt van uw polis. Informeert u bij uw zorgverzekeraar ‘hoeveel procent van de NZa-tarieven wordt vergoed bij niet gecontracteerde zorg’ (dus niet ‘marktconforme tarieven’ die zorgverzekeraars zelf bepalen en waarmee ze afwijken van hetgeen ze hebben afgesproken met de NZa) en lees de Algemene betalingsvoorwaarden.
Ik raad u aan om alleen een afspraak te maken als u een zogeheten ‘echte restitutiepolis’ heeft.
Bij aanvang van de therapie spreek ik met u af hoe – en hoe vaak – de facturering plaatsvindt.

Geen wachtruimte

Uit de oude Tuinkamer heeft helaas een zeer beperkte wachtruimte. Ik verzoek u om niet eerder dan op de afgesproken tijd aan te bellen. Tevens is de praktijk niet rolstoel-toegankelijk.

Maar het allerbelangrijkste:

Ik hoop op een plezierige samenwerking en dat we er samen voor kunnen zorgen dat u over een tijd tevreden terugkijkt op uw consult of behandeling.